Finn et feriefyr - Maspalomas

Fyrstasjonen Faro de Maspalomas på Gran Canari ble opprettet i 1890. Den består av et kvadratisk bolighus i betong, med 56 meter høyt rundt steintårn. Fyrlyset er hvitt, og sveipet når 19 nautiske mil til havs. Fyret ble automatisert i 1973, og er listeført som et nasjonalt historisk monument fra 1998.

 

Fyret markerer vestenden av sanddynene langs kysten mellom byene Playa del Ingles og Maspalomas. Evige vinder langs Kanari-kysten former og omskaper sanddynene, og skaper en illusjon av ørken rundt fotvandrerne. For fyrvenner og andre turister som gjerne vil gjøre noe annet enn å ligge flatt på strendene, er en vandring fra Playa del Ingles til Maspalomas (1,5 til 2 timer) en fin måte å gå seg fram mot fyret på.

Styremøte på Obrestad

Styret i Norsk Fyrhistorisk Forening hadde sitt første styremøte i 2010 helga 5.-6. februar på Obrestad fyr på Jæren. Styret gjekk gjennom årsplanen for gjeremål, og drøfta arbeidsoppgåver. Viktige saker i 2010 vert nye nettsider for NFHF, arbeidet for å få offentleg grunnstøtte til foreningsdrifta, og administrasjon av momskompensasjonsordninga for frivillege fyrforvaltarar.

Les mer …

Operasjon Kaldt hav på Store Torungen

Fyrforvalter Knut Mørland på Store Torungen fyr utenfor Arendal måtte iverksette Operasjon Kaldt hav onsdag 10. februar da havisen gjorde livet på fyret vanskelig. Mørlands korte oppsummering bringer også tankene hen til tidligere fyrbetjening som opplevde lignende isforhold før automatiseringens tidsalder, og var nødt til å forholde seg til dem, uten å kunne forlate sin post.

Les mer …

Vinterdugnad på Ulla

Ullafyrets venner har kalla inn til dugnad for å føreta nødvendig oppussing av fire rom: to stover, kjøkkenet og gangen i fyrboligen. Desse var sist måla på 80-talet, og var difor måla i nokså skarpe og ”grelle” fargar. No i 2010 blir dei måla om att i dei autentiske fargane Kystverket brukte å kjøpe inn til måling av opphaldsromma på fyra.

Det har møtt godt med folk på dugnadane som har vore kvar laurdag, oftast har det vore mellom 8 og 12 personar som har møtt.

Oppussinga skal vere ferdig til sesongstart, som etter tradisjonen er Palmesøndag. Då skal fyrboligen stå klar med lyse, lette og nyoppussa rom for å ta imot gjestane i sommarsesongen.

Skidag på Kvitholmen

Bjarne Smørholm melder at det i 2010 vart arrangert skidag på Kvitholmen fyr på Hustadvika. Det er ikkje kvart år der er forhold for slikt, men da var det snø nok. Han seier han ikkje er sikker på om det er første gongen nokon går på ski der ute, men det er i alle fall første gongen det er arrangert skirenn.
Det var 16.januar 2010 at 15-16 personar, ungar og vaksne, tok skiene i båten og sette kursen mot Kvitholmen fyr. Der ute vart det arrangert både hoppkonkurranse og langrenn i strålande ver. Etterpå vart det grilla pølser, og både store og små storkosa seg.
Det var veldig godt å få seg ein tur dit ut på denne tida av året, då aktiviteten på fyra elles ikkje er så stor. Men ”tidens nye fyrvaktarar” er allsidige brukarar av fyra, og dette vart opplevd som eit veldig positivt påfunn. Det er vel vanskeleg å tenkje seg ein fast tradisjon av dette, men skulle ver og føre innby til det, så var det mange som uttrykte ynskje om å gjenta skigåing i raud, grøn og kvit sektor fleire gonger.

Førstemann gjennom verdens første fyrløype

altIvar Soknes fra Trondheim ble førstemann som gjennomførte fyrløypa ”Fyr til fyr i Fosen”. Med listerbåten ”Livet” passerte han 23 løypeposter (18 fyr, 1 tåkeklokke, 3 lykter og 2 varder) på trøndelagskysten mellom 8. juli og 1. august 2009. Mellom postene tok han også en avstikker til Forbundet Kystens landsstevne på Vega, så det ble noen utseilte mil i tillegg til løypas 280. Les Ivars egen flotte fortelling om fyrreisen i Kulturminneåret!

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 117 gjester og ingen medlemmer på besøk.