Viser alle nyheter i arkivet

Endelig isoleres fyrvokterboligen

I mer enn 18 år har Stiftelsen Sula fyr ventet på at fyrvokterboligen skal isoleres mot kalde vinterdager. Endelig går… Les mer »

Tettere fyrsamarbeid i Danmark

Representanter for seks fyr på den danske vestkysten var nylig samlet på Hirtshals fyr for å se på mulighetene for… Les mer »

Ber om åpning til påske

Eigersund kommune ber i et brev til Kystverket om gjenåpning av Eigerøy fyr. Kommunen håper man kan åpne  Eigerøy for… Les mer »

Nytt liv for Ytterøyane

I forbindelse med rehabiliteringsarbeidene og montering av solceller på Ytterøyane fyr, arbeides det parallelt med løsninger for ny bruk av… Les mer »

Ja til flaggstang på Villa fyr

Vernemyndighetene sier ja til at det kan settes opp flaggstang ved Villa fyr i Flatanger. – Det er flott at… Les mer »

Ber om politisk kontroll

Norsk Fyrforening uttrykte, under høring i Stortingets energi- og miljøkomite, stor bekymring over forslaget fra regjeringen om at grunnstøtten til… Les mer »

Ba om støtte til fyrfrivilligheten

Norsk Fyrforening ber Stortinget om å inkludere frivillige organisasjoner som ivaretar statlige kulturminner, i støtteordningene på kulturfeltet. – I dag… Les mer »

Vil ha vindmølle på fyret

Eieren av Litløy fyr i Vesterålen ønsker å sette opp vindmølle på fyreiendommen. Hvis søknaden går gjennom så ønsker man… Les mer »

Stor interesse for fyrsaken på Stortinget

En rekke stortingsrepresentanter hadde spørsmål om norske fyr og vedlikeholdsetterslepet under Transport- og kommunikasjonskomiteens åpne høringer i forbindelse med behandlingen… Les mer »

Skuffet over statsbudsjettet

Norsk Fyrforening er skuffet over at regjeringen ikke legge inn egne midler til vedlikehold og rehabilitering av fyrene i forslaget… Les mer »