Viser alle nyheter i arkivet

Arbeidet i gang på Ytre Møkkalasset

Det fredede fyret fra 1888 skal bli operativt igjen. Nytteverdi for sjøtrafikken forenes med godt kulturvern!

Vil du leve ut fyrdrømmen?

I havgapet utenfor Bø i Vesterålen ligger vakre Litløy fyr. Her kan gjester oppleve fyrstasjonen og det mektige landskapet året… Les mer »

Håp om koronamidler til fyr-frivilligheten

Kulturdepartementet utvider krisepakken for frivilligheten. Justering av ordlyden i vilkårene kan gi fyrene kompensasjon for utleie-tap.

Fottur og kvinnehistorie på Kvitneset

Ytterst i den nordlige innseilingen til Kristiansund lå i sin tid Kvitnes fyrstasjon. Der kjempet Anna for tilværelsen i første… Les mer »

Fyrene flagger!

Gratulerer med dagen, Fyr-Norge. La oss dele inntrykk fra nasjonaldagen på fyrene!

Hedret for fyrarbeid

Kjell Anders Viken fra fyrbygda Dalsfjord har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin livslange innsats for lokalt og nasjonalt fyrarbeid.

Dekkes fyrenes tap?

Forslag til revidert nasjonalbudsjett er lagt frem. Vil koronastengte fyr omfattes av støtten til frivilligheten? NFHF frykter krav om at… Les mer »

Digital fyrhistorie

Det er mye historisk materiale på nettet. Søk deg frem til stoff om ditt lokale fyr! Her er noen tips… Les mer »

Songvaar fyr 2012

Besøksfyr rammes hardt

Frivillige og bedrifter som driver fyr tilknyttet NFHF, forventer inntektstap på 26 millioner i år. Krisepakkene så langt er til… Les mer »

87,5 millioner til fyr, moloer og kaier

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og kystdirektør Einar Vik Arset har fordelt midler til viktig fyrvedlikehold. Prosjekter settes i gang ved… Les mer »