Viser alle nyheter i arkivet

Møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet

Norsk Fyrforening deltok på møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet. Fra venstre: Sven Gjeruldsen – Norsk Fyrforening, Hedda Lombardo – Norsk Forening for Fartøyvern, Erik Lillebråten – Norsk Kulturarv, statssekretær Kirsti Bergersen, Ola Harald Fjeldheim – Fortidsminneforeningen, politisk rådgiver Kristoffer André Hansen, Tommy Christensen – Kulturvernforbundet, Per Hillesund – Forbundet KYSTEN og Erik Rønning Johansen – Norsk Metallsøkerforening. Foto: Klima- og miljødepartementet

«Knut på fyret» pensjonerer seg

I mer enn 20 år har Knut Mørland tatt i mot små og store gjester på Torungen fyr. For mange… Les mer »

Kystverket lyttet til bekymringer

Naustskjæret fyrlykt blir ikke fjernet. Kystverket har lyttet til lokalbefolkningens ønsker om at lykta skal bevares. Foto: Kystverket

Fyrbok i ny prakt

I fjor lanserte Ida Elisabeth Jørgensen Singh boka «Fyret skal være tent». Nå er boka utsolgt. Istedenfor å trykke et… Les mer »

Møte med Sjøfartsdirektøren

Norsk Fyrforening har hatt møte med Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og Sjøfartsdirektoratet om regelverket for båttransport av folk til og… Les mer »

Tobias i Valbergtårnet var Egners model

Midt i Stavanger sentrum ligger Valbergtårnet fyr. Hensikten med å plassere lykta i toppen av tårnet var å lede skip… Les mer »

Søk om støtte til prosjekter på ditt fyr

Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. På fyr over hele landet legges det årlig ned… Les mer »

Møkkalasset – landets morsomste fyr

Ytre Møkkalasset fyr i Flosta utenfor Tvedestrand er landets morsomste fyr. Ingen andre fyrstasjoner her i landet har et navn… Les mer »

Fyrkåseri på Filtvet avlyst på grunn snø

Filtvet Fyrs Venners «Fyrtreff» med kunstner og forfatter Ida Elisabeth Jørgensen Singh er blitt avlyst på grunn av store mengder… Les mer »

Skattefradrag for gaver

Skatteetaten har godkjent at Norsk Fyrforening omfattes av gavefradragsordningen for frivillige lag og organisasjoner. Det betyr at gaver gitt til… Les mer »