Viser alle nyheter i arkivet

Songvaar fyr 2012

Besøksfyr rammes hardt

Frivillige og bedrifter som driver fyr tilknyttet NFHF, forventer inntektstap på 26 millioner i år. Krisepakkene så langt er til… Les mer »

87,5 millioner til fyr, moloer og kaier

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og kystdirektør Einar Vik Arset har fordelt midler til viktig fyrvedlikehold. Prosjekter settes i gang ved… Les mer »

Påskefyret slukket

Løsningsordet i påskekrysset vårt var Andenes. Nå er Andenes fyr mørklagt etter strømbrudd og driftsfeil.

Påskekryss 2020

Hvilket fyr? Følg med på Facebook-siden vår hver dag i påsken, og løs kryssordet!

Kjære medlem

Det er tøffe tider, men vi fyrfolk har is i magen og ståpåvilje. Vi er ikke vant til å vite… Les mer »

Søker fyrfolk

For bare noen tiår siden var det folk som levde og arbeidet på fyrstasjoner. To entusiaster er i gang med… Les mer »

Inntektstap for besøksfyr

Mars-april er sesongstart ved mange fyrstasjoner. Nå er de korona-stengt og går usikre tider i møte.

Fyrhistorisk seminar avlyst

Situasjonen rundt koronasmitten har eskalert, og Fyrhistorisk seminar 27.-29. mars er avlyst. Kystverkmusea og NFHF håper å gjennomføre arrangementet på… Les mer »

Koronahensyn

Fyrhistorisk seminar og landsmøte er planlagt 27.-29. mars på Lindesnes. Inntil videre er arrangementene ikke avlyst, men deltagere som ønsker… Les mer »

Fyr-protest i teatret

Fortellinger fra Skomvær fyr på Røst har inspirert til en leken familieforestilling med viktige undertoner. I Fyr slutter fyrene å… Les mer »