Viser alle nyheter i arkivet

Fyrene flagger!

Gratulerer med dagen, Fyr-Norge. La oss dele inntrykk fra nasjonaldagen på fyrene!

Hedret for fyrarbeid

Kjell Anders Viken fra fyrbygda Dalsfjord har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin livslange innsats for lokalt og nasjonalt fyrarbeid.

Dekkes fyrenes tap?

Forslag til revidert nasjonalbudsjett er lagt frem. Vil koronastengte fyr omfattes av støtten til frivilligheten? NFHF frykter krav om at… Les mer »

Digital fyrhistorie

Det er mye historisk materiale på nettet. Søk deg frem til stoff om ditt lokale fyr! Her er noen tips… Les mer »

Songvaar fyr 2012

Besøksfyr rammes hardt

Frivillige og bedrifter som driver fyr tilknyttet NFHF, forventer inntektstap på 26 millioner i år. Krisepakkene så langt er til… Les mer »

87,5 millioner til fyr, moloer og kaier

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og kystdirektør Einar Vik Arset har fordelt midler til viktig fyrvedlikehold. Prosjekter settes i gang ved… Les mer »

Påskefyret slukket

Løsningsordet i påskekrysset vårt var Andenes. Nå er Andenes fyr mørklagt etter strømbrudd og driftsfeil.

Påskekryss 2020

Hvilket fyr? Følg med på Facebook-siden vår hver dag i påsken, og løs kryssordet!

Kjære medlem

Det er tøffe tider, men vi fyrfolk har is i magen og ståpåvilje. Vi er ikke vant til å vite… Les mer »

Søker fyrfolk

For bare noen tiår siden var det folk som levde og arbeidet på fyrstasjoner. To entusiaster er i gang med… Les mer »