Viser alle nyheter i arkivet

VIL DU DELE ET FYRMINNE MED OSS?

Fyrsommeren 2010 er over. Mange kan se tilbake på sitt første fyrbesøk. Noen har vendt tilbake for å oppsøke, oppleve… Les mer »

SVENSK FEIRING AV DEN INTERNASJONALE FYRDAGEN

Også i Sverige er det stor interesse for å ta vare på fyrstasjonene, blant dem Ölands norra udde (bilde). For… Les mer »

alt

KULTURVERNERE PÅ LANDEGO

Medlemmer av Norges Kulturvernforbund besøkte lørdag 4. september Landego fyr utenfor Bodø. Besøket skjedde i forbindelse med forbundets landsmøte 2010…. Les mer »

KRÅKENES FYR PÅ TRE SPRÅK

NFHF får stadig oftare førespurnader frå utlandet om husvere og besøk på norske fyr. Vi viser folk vidare til fyr… Les mer »

SkomvaerDanckertMonradKrohnRiksantikvaren

SNART NYRESTAURERT FYRTÅRN PÅ SKOMVÆR

Kystverket arbeider ufortrødent videre med restaurering av Skomvær fyr (Røst kommune, Nordland). Arbeidet på det fredete, men dessverre nokså forfalne… Les mer »

alt

EN PORTUGISISK FYROPPLEVELSE

Portugal har en lang og forrevet vestkyst – stedvis en loddrett klippevegg mot Atlanterhavet. Her ligger fyrene på rad og… Les mer »

alt

GOD REKLAME FOR ULVESUND

GOD REKLAME FOR ULVESUND Ulvesund fyr (Måløy kommune, Sogn og Fjordane) har nådd langt ut i Europa med reklame for… Les mer »

alt

KULTURMINNEDAG PÅ FLATØYA

Venner av Flatøy fyr (Steigen kommune, Nordland) har påbegynt et betydelig arbeid med rehabilitering av fyrstasjonen på Flatøya (nedlagt 1966)…. Les mer »

Vielse på Kjeungskjæret fyr!

30. juli ble Eleni Pedersen og Morten Kverven viet i naustet, "Haakonshallen" på Kjeungskjær fyr. Det er første gang noen… Les mer »

alt

OFFENTLIG EIERSKAP PÅ HELNES?

I et brev til Finnmark Fylkeskommune, Nordkapp kommune og Direktoratet for Naturforvaltning ber Kystverket partene vurdere offentlig eierskap av Helnes… Les mer »