Viser alle nyheter i arkivet

Landsmøte 2023

Norsk Fyrforening ønsker velkommen til landsmøte og fyrhistorisk seminar på Obrestad fyr på Jæren 17-19. mars 2023. Sett av helgen… Les mer »

Agdenes linse

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner for 4. kvartal 2022

18. januar 2023 åpnes det for å søke strømstøtte for 4. kvartal 2022. Søknadsfristen er 15. februar kl. 13. Les… Les mer »

Ny daglig leder

Henriette Marie Skjæveland er ansatt som ny daglig leder av Norsk Fyrforening .

Sommerskole på Ulvesund fyr

Sparebanken Vest har gitt 60 000 kroner til oppstart av en forsommerskole på Ulvesund fyr. For en julegave! Støtte til barne-… Les mer »

Støtter bygging av gapahuk

Stavnesets Venner gir i en e-post til Kystverket uttrykk for støtte til etablering av en gapahuk i tilknytning til Stavneset… Les mer »

Brygge på Torungen må rehabiliteres

Kystverket ønsker å rehabilitere den nordøstre brygga på Store Torungen fyrstasjon. Det går frem av en søknad som er sendt… Les mer »

Hvordan redde et fyr?

I 1998 kjøpte ekteparet Venke og Rolf Hoff Henningsvær fyr. Fyret var den gang nedslitt og trengte rehabilitering. Målet var å… Les mer »

Vil brannsikre Kjeungskjæret

Kystverket søker Trøndelag fylkeskommune om dispensasjon fra Kulturminneloven for å foreta nødvendige branntekniske tiltak på Kjeungskjæret fyrstasjon. Søknaden er ifølge… Les mer »

Møkkalasset får ny brygge.

Kystverket ber kommunen gjenåpne søknaden om etablering av ny bygge på Ytre Møkkalasset fy utenfor Tvedestrand. Etablering av en ny… Les mer »